Με την εφαρμογή SearchId η Ελληνική Ομοσπονδία Εδαφοσφαίρισης σας δίνει την δυνατότητα να ελέγξετε αν ένας καινούργιος αθλητής ή αθλήτρια που θέλει να
εγγραφεί στο Σωματείο σας έχει ενεργο δελτίο σε άλλο Σωματείο και αν έχει Αρ. Μητρώου.


Italian Trulli